f-home
f-home
f-home
f-home
f-home
f-home
f-home
f-home
f-home
f-home
f-home
f-home

دنيا پلاستيک در يک نگاه

يکي از مهمترين شاخصه هاي توليد در بازارها رقابتي امروز

 دنيا داشتن ايده هاي نوين و بروز ميباشد


شرکت دنيا پلاستيک 110 با پشتوانه بيش از نيم قرن تجربه

 در صنعت توليدات مصنوعات خانگي و پلاستيکي با استفاده از مواد اوليه ممتاز و با در نظر گرفتن نيازهاي مشتريان تمامي تلاش خودرا جهت توليد محصولات با کيفيت به کار ميگيرد

مديريت شرکت آقاي کريم پهلوان ميرآقا بعنوان يکي از پيشکسوتان صنعت پلاستيک نقش بسزايي در رشدوشکوفايي اين صنعت در کشور عزيزمان ايران ايف نموده است

اين واحد توليدي همواره کوشيده است تا بکارگير طرحها ورنگهاي متنوع و زيبا و استفاده از مواد اوليه استاندارد محصولات توليدي خودرا با بهترين کيفيت و بسته بندي هاي متنوع به بازار عرضه نمايد تا بدين وسيله اصلي ترين هدف توليد که همانا رضايت مندي مشتري ميباشد حاصل گردد

مديريت شرکت : کريم پهلوان مير آقا


Copyright © 2014- 2016,donyaplastic.com. All Rights Reserved.